De deeltijdopleiding theatermaker voor het amateurtheater (TMA) is een driejarige opleiding van Huis van Puck. Bedoeld voor mensen met een serieuze ambitie in het maken van amateurtheater en een grote wens in verdiepen van theatrale vaardigheden. TMA-deelnemers zijn mensen die – vaak naast een reguliere baan – zich verder willen ontwikkelen in het theatervak. TMA biedt een horizon verbredende nieuwe stap voor mensen met een fascinatie voor theater, artistieke ideeën en leidinggevende capaciteiten, die graag met anderen een creatief proces aangaan.

Wat kun je verwachten?
De TMA is een regieopleiding en leidt op tot regisseur in het amateurtheater, maar is feitelijk veel omvattender: we leggen een grote nadruk op het ontwikkelen van een eigen creatieve stijl, en een persoonlijke, geëngageerde visie op theater. Daarom spreken we van een opleiding tot Theatermaker.

De TMA leert toekomstige regisseurs / theatermakers in het coachen van spelers naar verrassende en eigenzinnige theatervoorstellingen. Je onderzoekt het ‘eigen’ instrument als maker en de vaardigheden om spelers en andere deelnemers mee te nemen in je theatrale creativiteit. Je leert technieken om repetities effectief en inspirerend vorm te geven, spannend theatraal materiaal uit je spelers te halen en diverse vormen van theatermaken toe te passen op de spelvloer. Je ontwikkelt je eigen fascinatie en stijl.

Gedurende de driejarige deeltijd opleiding:

 • Krijg je theoretische kennis over het maken van theater in al zijn verschijningsvormen
 • Ontwikkelt je creatieve, praktische, communicatieve en didactische vaardigheden
 • Leer je te werken met groepsdynamiek
 • Krijgt je inzicht in het creatieve proces van theater maken
 • Leer je mogelijkheden, vaardigheden en beperkingen van spelers benutten

Voor wie?

 • Theaterliefhebbers met regie-ambitie
 • Docenten, die (binnen hun lessen) met theater werken
 • Werknemers in de maatschappelijke sector, die bijzondere (theater)projecten willen doen met specifieke doelgroepen
 • Iedereen die iets met een groep mensen wil bereiken en daar de technieken die theater biedt bij wil inzetten.

Afgerond, en dan?

Wanneer je de opleiding met succes afrond, krijg je een landelijk erkend diploma en kan je aan de slag als theatermaker voor de amateurkunst. De competenties die je in de afgelopen drie jaar hebt opgebouwd, met betrekking tot het coachen van je spelers, etc., kan je natuurlijk ook inzetten op andere vakgebieden.

Programma

Eerste jaar
In het eerste jaar bouw je aan het fundament van je regievaardigheden en theaterkennis.
Het accent ligt op spelinzicht (elementair spel, tekst, improvisatie), regieverkenning (semiotiek, spelbegeleiding), regietoepassing (regisseren van een scène), basisdrama­turgie (lezen en interpreteren van teksten, theatergeschiedenis en leren conceptueel denken). Een goed regisseur hoeft geen geroutineerd speler te zijn, maar heeft wel een grondige kennis van spel. Door zelf te spelen, als speler begeleid te worden, leer je anderen begeleiden.

Tweede jaar
In het tweede jaar van de regie opleiding duik je de diepte in. Je werkt aan je eigen autonome kunstenaarschap. Je ontwikkelt een persoonlijke stijl van leidinggeven en bouwt aan een visie op theater en de mogelijkheden daarvan. In dit jaar maak je zelf een aantal korte presentaties. De dramaturgielessen staan voor een deel in het verlengde van het eerste jaar, maar het accent komt steeds meer te liggen op het conceptueel en praktisch dramaturgisch denken en werken. In de werkweekenden kun je verder specialiseren in een bepaalde richting. De opleiding gaat zoveel mogelijk in op de behoeften van de deelnemers.

Derde jaar
In het derde jaar maak je volledig zelfstandig een avondvullende productie bij een amateurtheatergroep. Voorafgaand aan de stage heb je contact gezocht met een theatergroep, een regieplan geschreven volgens de richtlijnen uit het leerplan en dit plan besproken en verdedigd. Je wordt ± 6 avonden individueel begeleid in het werken met een groep. Dit gebeurt door één van de hoofddocenten op de repetitieavond. Naast deze begelei­ding zijn er enkele intervisie­bijeenkomsten waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden, problemen en vragen. Daarnaast is er een previewbijeenkomst waarin de groepen en de regisseurs een klein deel van de examenvoorstelling aan elkaar en geïnteresseerd publiek laten zien.

Literatuurstudie en repertoirekennis

Gedurende de gehele theater opleiding lees je vaklitera­tuur en bezoek je voorstellingen. In het eerste en tweede jaar worden boeken en voorstellingen besproken. Je leest minimaal een verplicht aantal toneelstukken.

Studiedossier

Je leert aan de hand van een persoonlijk studiedossier gestructureerd en zelfstandig te werken. Samenwerking met zowel mededeelnemers als individuele begeleiding vindt aan de hand van dit dossier plaats. Aan het eind van de opleiding, tijdens het eindgesprek, wordt dit studiedossier ter inzage voorgelegd aan de extern deskundige. Het studiedossier wordt voor iedere deelnemer in een webomgeving ingericht.

Dit zijn onze docenten!

Judith Bruynzeels
Judith is in 2000 afgestudeerd aan de Academie voor Drama te Eindhoven. Sinds haar afstuderen heeft Judith zich steeds meer gespecialiseerd in het werken vanuit het fysiek en zoekt via improvisatie naar een sterke beeldtaal. Als trainer, regisseur gaat ze op zoek naar de kracht en kern van de speler en het materiaal. Ze is een energieke initiator. Ze stript de buitenkant. Het mag kwetsbaar worden. Dan wordt het spannend en echt.

Om de beeldende taal te creëren en personages vorm te geven laat ze zich inspireren door de filosofie achter  Suzuki, Viewpoints, Mime en Butoh. Ze heeft zich specifiek verdiept in het werken vanuit Suzuki en Viewpoints middels diverse trainingen onder de SITI Company. Uit deze trainingen is de Extended Ensemble voortgekomen. Een groep makers, performers, acteurs uit de hele wereld , die binnen Europa, nieuwe verbindingen zoekt tussen theater en publiek.

Ze heeft gewerkt bij Theater Artemis en diverse locatietheatergezelschappen als TUIG en The Lunatics. Onder haar eigen vlag JUDKA theatermakers heeft ze diverse jongerenproducties gemaakt, regisseert ze  locatievoorstellingen en creëert maatschappelijk betrokken projecten.

“Binnen de opleiding zullen de deelnemers worden aangespoord open te staan om over de grenzen heen te kijken en vrij durven zijn in het zoeken naar hun eigen drijfveren. Ik wil dat ze een gevoeligheid ontwikkelen in het zien wat speel- en bruikbaar is wat spelers aanbieden, om daar vervolgens betekenis en vorm aan te geven.”

Kim Sliggers
Kim is als theaterdocent afgestudeerd aan de kunstvakopleiding ArtEZ in Arnhem. Ze is werkzaam als speldocente en regisseuse bij diverse jeugdtheaterscholen en in het amateurtheater. In de voorstellingen die ze maakt laat ze zich inspireren door de wereld om haar heen en de voorstellingen die ze bezoekt. Theater is altijd in beweging.

Naast het lesgeven en regisseren speelt Kim zelf in voorstellingen voor middelbare scholen en is actrice in trainingen voor het bedrijfsleven.

Wat haar altijd erg aanspreekt als docent in de opleiding is dat iedere cursist zijn eigen verbondenheid met het theater meeneemt. Ieder heeft zijn eigen kijk op theater en een persoonlijke klik met deze kunstvorm. Zij vindt het leuk om de verschillende ideeën en concepten te begeleiden om ze zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen.

“Ik vind het belangrijk dat amateurspelers goed begeleid worden. Als je de juiste techniek kunt inzetten is iedere speler tot prachtig spel te leiden. Daarom zal mijn focus op de opleiding liggen bij de verschillende coachingstechnieken die een regisseur kan gebruiken en de vraag wanneer je welke techniek inzet.”

Patrick Feijen
Patrick studeerde cultuurfilosofie en film- & opvoeringskunsten aan de Universiteit van Nijmegen. Later studeerde hij af als tv-scenarioschrijver aan de Scriptschool in Amsterdam. Recentelijk aangevuld met een Post HBO scholing Community Art bij Inholland Academy.

Patrick schreef scripts en teksten voor eigen groepen: de Nijmeegse muziektheatergroep Tg Crux en jongerentheatergroep Station2Station. Hij schreef voor beeldende theatergroepen als Danstheater Telder en Odd Enjinears en werkte samen met Waterlanders (als maker) en The Lunatics (als speler) en Vis á Vis (als technicus, dramaturg, scriptschrijver). Hij schreef soap voor tv en oa. een speelfilm voor een Community Art project in Nijmegen-Noord. Patrick is via Huis van Puck ook artistiek verbonden aan Theaterlab De Schuur, waar hij theatermakers in hun onderzoeken begeleidt op het vlak van dramaturgie.

“Het gaat er niet om of iets goed of slecht is, ik vind die vraag zelden relevant op het toneel. Het gaat erom dat je heldere keuzes maakt, dat je weet wat je doet en waarom. Als je als maker vierkant achter je ideeën staat, straal je dat uit. Voor mij ben je dan al op de helft van wat theater interessant maakt.”

Uitvoering

De deeltijd opleiding theatermaker wordt in Gelderland georganiseerd door Stichting Huis van Puck. Huis van Puck is een door gemeente Arnhem gesubsidieerd centrum voor amateurpodiumkunsten. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van theatermakers, groepen en spelers. De lessen vinden plaats in onze repetitiezalen en theaterzaal aan het Kazerneplein in de levendige wijk Klarendal.

Diploma

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen krijgen een landelijk erkend diploma “theaterregisseur voor de amateurkunst” uitgereikt. Stichting Kunstkeur toetst de theateropleiding aan de landelijke eisen.

Praktische informatie

Lesavonden zijn donderdagavond 19:30u – 22:00u
Er zijn 8 werkweekenden per jaar.
Houdt rekening met ongeveer 60 uur thuisstudie per lesjaar.

Belangrijke data 2018/2019:

 • Open lessen: 29-11-2018 (19.00-22.00 uur), 07-02-2019 (19.00-22.00), 01-06-2019 (13.30-16.30)
 • Selectiedag: in juni
 • Start nieuwe lichting: september 2019 (bij voldoende deelnemers)
 • Einde opleiding: juli 2022De opleiding kan uitsluitend van start gaan met minimaal 15 deelnemers.

Kosten:

 • Totale studiekosten: € 5.135,00
 • Termijnbetaling is mogelijk in overleg met de opleiding.

Inschrijven:

Wil je je opgeven voor een open les, het selectieweekend of de opleiding? Stuur een mail naar: corien.vanderpoll@huisvanpuck.nl. Voor de selectiedag moet het invulformulier ingevuld worden.