Vanaf 1 januari 2020 geldt een wettelijk rookverbod in de directe omgeving van scholen. Aangezien er twee scholen aan het kazerneplein grenzen, is het vanaf het nieuwe seizoen (18 augustus 2019) niet langer toegestaan te roken binnen de hekken van het Kazerneplein!